Redovisningsbyrå i Hudiksvall och Solna.

Se våra tjänster här

Bokföring

Utformning av kontoplan, sortering, kontering och registrering av verifikationer, kundreskontra och leverantörskontra.

Redovisning

Avstämningar och skattedeklaration.

Bokslut/Årsredovisning

Kontoavstämning, värdering av tillgångar och skulder, periodisering av intäkter och kostnader, bokslutsbilagor, bokslutspärm och årsredovisning.

Deklaration

Företagets deklaration och privat deklaration (upprättande, bilagor, skatteplanering och skatteberäkning).

Prognoser

Nyckeltal, likviditetsplanering och budget.

Rådgivning

Skatter, kvalificerade rådgivningsfrågor, uppstart av verksamhet, bolagsregistrering, expansion, ägarförändringar, försäljning, förvärv och personalfrågor.

Vad hjälper ni på Ekonomiservice i Hudiksvall AB till med?

Vi på Ekonomiservice i Hudiksvall AB är en helhetsleverantör av redovisningstjänster och hjälper dig med all ekonomisk administration av ditt företag. Vi sköter all den löpande redovisningen och årsavslut samt deklarationer varpå du kan fokusera på din kärnverksamhet. Vi ser oss som din förlängda ekonomiavdelning, och jobbar nära alla våra kunder då vi tror att personliga relationer ofta är de mest effektiva.

Kan ni hjälpa mig att starta ett bolag?

I Sverige är det relativt enkelt att starta ett bolag via sidan verksamt.se. Självklart kan vi om du så önskar sköta hela allt jobb, men oftast räcker det gott att vi är bollplank och guidar dig genom processen.

Tar ni emot alla bolagsformer?

Vi tar emot samtliga bolagsformer såsom aktiebolag, handelsbolag, enskilda firmor och ekonomiska föreningar.

Är det krångligt att byta redovisningsbyrå?

Att byta redovisningsbyrå är väldigt enkelt. Det enda vi behöver är en SIE-fil av er tidigare redovisningsbyrå, så att vi kan ta vid där de slutar och direkt börja sänka era kostnader. Om så önskas så kan vi med hjälp av en fullmakt sköta dialogen med er tidigare redovisningsbyrå.

Vad är bokföring?

Ett kort svar är att bokföring är ett system för att ordna och behandla ekonomiska händelser i ett företag. Rent konkret består bokföringen av verifikationer, löpande bokföring samt årsbokslut eller årsredovisning. Bokföringen är helt enkelt den process som gör att det går att se hur det går för företaget och när som helst ta ut rapporter som balansräkning och resultaträkning för att kontrollera företagets ekonomiska status.

Varför måste ett företag redovisa all ekonomisk verksamhet, dvs sköta sin bokföring?

Även om det kan tyckas krångligt med bokföring så ger den nödvändig information för att du ska kunna styra ditt företags verksamhet i rätt riktning. Dessutom ställer Skatteverket och andra myndigheter som t.ex. Bolagsverket krav på redovisning för alla företag då de vill försäkra sig om den finansiella ställningen för bolagen. Det ska t.ex. kännas tryggt för bolag att göra affärer med varandra, varpå den ekonomiska ställningen och betalningsförmåga måste kunna säkerställas. För att kunna leva upp till dessa krav är det viktigt att ha ordning och reda i bokföringen.

Vem är bokföringsskyldig?

Alla företag som bedriver näringsverksamhet är bokföringsskyldiga. Dessutom är alla aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar (liksom vissa stiftelser och ideella föreningar) alltid bokföringsskyldiga även om de inte bedriver näringsverksamhet.

Vad är skillnaden mellan bokföring eller redovisning?

Orden bokföring och redovisning har på ett ungefär samma betydelse. Ordet bokföring är ett övergripande begrepp för att beskriva själva hantverket när alla verifikat hanteras. Redovisning används också övergripande men kan även syfta på slutprodukten t.ex. årsredovisning och andra rapporter. Orden används i dagligt bruk ofta som synonymer.

Kontakta oss

Hudiksvall
Roger Holmsten
[email protected]
070-601 74 91

Solna
Philip Holmsten
[email protected]
072-200 05 11

Företagsinformation

Ekonomiservice i Hudiksvall AB
556806-9230
SE556806923001
Malnvägen 10, 824 50 Hudiksvall